Paslaugos

Ortofoto ir paviršiaus 3D modeliavimas

Naudodami eBee lėktuvėlį galime:

 • sukurti tikslią, didelės raiškos (3 cm/px) pririštą prie koordinačių tinklo ortofoto nuotrauką
 • sukurti Žemės paviršiaus 3D modelį
 • apskaičiuoti žemės paviršiaus tūrius

Tai taikome:

 • Topografijoje - darydami vietovės toponuotraukas.
 • Kasyboje - tiksliam kasamo produkto tūrio ir jo pokyčio skaičiavimui.
 • Atliekų kaupimo sektoriuje - kaupiamų atliekų tūrio ir jo pokyčio skaičiavimui.
 • Teritorijų planavimo ir projektavimo srityje - tikslus ir aiškus vaizdas leidžia lengvai atlikti teritorijų planavimo ir projektavimo uždavinius kelių centimetrų raišką ir geodeziniu tikslumu.
 • Miškininkystėje ir augalininkystėje - naudojant įvarius filtrus galima fiksuoti sergančius medynus, generuojant 3Dmodelius - apskaičiuoti išverstos arba sandėliuojamos medienos tūrius.
 • Civilinei pramonei ir kelių statybai.
 • Stichinių nelaimių padarinių fiksavimui.
 • Tiriamajai veiklai (geologija, archeologija ir t.t.).

SUSISIEKITE SU MUMIS