Paslaugos

Geodezijos, kartografijos ir topografijos bei nekilnojamojo turto kadastro srityje:
• Topografinių planų sudarymas
• Inžinerinių tinklų išpildomosios nuotraukos
• Pastatų ašių ir kitų konstrukcijų ir įrenginių nužymėjimas
• Žemės sklypų kadastriniai (geodeziniai) matavimai ir planų rengimas
• Žemės sklypų ribų atstatymas

Geoinformacinių sistemų ir skaitmeninių žemėlapių srityje:
• Geoduomenų bazių sudarymas ir administravimas
• Duomenų specifikavimas ir tvarkymas InGis pagrindu
• Planinės medžiagos susiejimas su valstybine LKS-94 koordinačių sistema

Teritorijų planavimo srityje:
• Detaliųjų planų rengimas
• Specialiųjų planų rengimas
• Dokumentų sutvarkymas
 
• Žemės paviršiaus fotografavimas pririšat prie koordinačių tinklo
• Aukščių taškų nuėmimas ir 3D modelių sukūrimas
• Tūrių skaičiavimas
• Teminiam kartografavimui

Kitose srityse:
• Dokumentų reikalingų gatvių pavadinimų suteikimui ir jų įregistravimui, projektų rengimas
• Dokumentų reikalingų adresų numerių suteikimui ir jų įregistravimui, projektų rengimas